Calculadora de reacción de neutralización

Weight of acid or base in grams:
Volume of base or acid:
Normality:
Equivalent weight of acid/ base:

Fórmula de reacción de neutralización:

Peso equivalente de ácido o base = (peso de ácido o base en gramos / volumen de base o ácido) * Normalidad

Calculadora de reacción de neutralización